Czym jest Księga Znaku?

Księga znaku to spójny i kompletny opis tego, w jaki sposób należy korzystać z naszego znaku graficznego. Innymi słowy jest to instrukcja obsługi naszej identyfikacji wizualnej. Jako materiał o charakterze praktycznym, musi być ona czytelna i zrozumiała dla osób nie znających się na grafice. Jako fundament naszego wizerunku, musi być jednoznaczna. Nie znaczy to, że ma ona ograniczać sztywnymi regułami kreację podczas projektowania materiałów reklamowych firmy. Znaczy to, że powinien z niej zawsze wynikać jednoznaczny opis postępowania ze znakiem.

Co znajduje się w księdze znaku?

Zawartość księgi znaku definiuje potrzeba oraz oczekiwania klienta.
Potrzeby są zaś bardzo zróżnicowane – wynikające z wielkości firmy, branży w jakiej działa itd.

Podstawowa Księgi Znaku obejmuje przeważnie 7 kart format A4 z elementami podstawowymi.
Zawartość Księgi wersji podstawowej:
– Opis znaczenia logo lub logotypu
– Opis budowy logo lub logotypu
– Kolorystykę
– Pole ochronne wokół logo
– Warianty logotypu, wersje monochromatyczna i achromatyczne
– Zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości
– Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.

Najbardziej typowa – najczęściej zamawiana Księga Znaku zamyka się w ilości około 20 kart formatu A4.
Zawiera:
– Wprowadzenie
– Słownik pojęć
– Forma podstawowa znaku
– Forma rozbudowana znaku
– Sygnet
– Sitka sygnetu
– Sygnet, logotyp, separator, tekstowego przedstawienia nazwy
– Obszar ochronny, pole znaku
– Kolorystyka znaku graficznego
– Wersja monochromatyczna
– Wersja achromatyczna
– Niedopuszczalne stosowanie znaku
– Stosowanie znaku z tłem
– Wielkości minimalne
– Kroje pisma
– Alfabet wykorzystanych krojów pisma
– Logotyp na samochodach firmowych

– WPROWADZENIE

– SŁOWNIK POJĘĆ
Zwięzły i prosty opis wszystkich terminów pojawiających się w księdze znaku np: „sygnet”, „inwersja”, „wersja achromatyczna w kontrze”, „PANTON”, „HEX”…

– FORMA PODSTAWOWA ZNAKU
Podstawowy opis jego znaczenie, symboliki, historia powstania, odniesienie do charakteru marki. Służy to właściwemu zrozumieniu znaku, którym się posługujemy. Czasami przedstawiony w dwóch wersjach: poziomej oraz pionowej.

– FORMA ROZBUDOWANA ZNAKU
Forma rozbudowana składającego się z sygnetu i logotypu, tekstowego przedstawienia nazwy. Potocznie terminem „logo” nazywany jest także sam sygnet (symbol, znak graficzny). Dodatkowym elementem, coraz chętniej wprowadzanym do logo, bywa hasło firmowe (ang. tagline).

– SIATKA MODUŁOWA
Siatka modułowa jest stosowana na odwzorowaniach znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie użycie znaku w formie elektronicznej jest niemożliwe.
Tworzymy moduł „a”, aby na jego podstawie określić proporcje budowy znaku.

– POLE OCHRONNE ZNAKU
Pole ochronne znaku określa obszar, w którym oprócz znaku nie mogą znajdować się żadne inne elementy graficzne lub typograficzne.Pole znaku określa minimalny obszar wokół znaku, w którym to dany znak ma być użyty. Pole ochronne zbudowane jest na siatce modułowej.

– KOLORYSTYKA
Opis kolorystyki znaku jako istotnego czynnika kształtującego tożsamość i sposób postrzegania marki. Tu przedstawiona jest tabela kolorów przydatnych do odwzorowania logotypu w zależności od rodzaju kreacji w jakiej wykorzystamy znak graficzny:
CMYK, PANTONE – druk akcydensów oraz materiałów marketingowych.
RGB, HSB, HEX – wszystkie formy kreacji stosowanych na potrzeby internetu oraz materiałów prezentowanych w formie elektronicznej np. podczas prezentacji lub wizualizacji.

WERSJA ACHROMATYCZNA
– Achromatyzm to przedstawienie elementu graficznego w postaci tylko dwóch barw – czerni i bieli (jeżeli uznamy czerń i biel za barwy). A więc w odróżnieniu od monochromatyzmu, który zawiera biel, czerń oraz wszystkie barwy przejściowe (odcienie szarości), achromatyzm zawiera tylko dwie barwy – czarną i białą.

WERSJA MONOCHROMATYCZNA
– Oznacza przedstawienie danego elementu graficznego w odcieniach jednej barwy, najczęściej szarości. Z tego typu monochromatyzmem najczęściej spotykamy się podczas prezentowania komercyjnych typów grafik jak np. logo. Wówczas logo, które w wersji bazowej posiada jakąś barwę (inną niż czarną, białą czy przejścia tonalne między tymi dwiema barwami) musi być również przedstawione w wersji monochromatycznej a więc pozbawione barw, składające się jedynie z odcieni szarości (najczęściej) lub w odcieniach tylko jednej barwy (rzadko).

WIELKOŚCI MINIMALNE
– Opis skalowania znaku – czyli po prostu minimalne rozmiary, w jakich występować powinno nasze logo, jeśli chcemy zachować jego optymalną czytelność. Dobrą praktyką jest dziś podawanie nie tylko jednostek miary długości jak milimetr, ale także w pikselach, dla zastosowań w sieci.

NIEDOPUSZCZALNE STOSOWANIE ZNAKU
– Przykłady wszelkich innych form edycji jak: transformacja, odbicie lustrzane, obrót, zmiana kolorów lub umieszczenie innych elementów w strefie pola ochronnego – czyli form niedopuszczalnych.

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU Z TŁEM
– Przykłady niedopuszczalnych zastosowań danego logotypu z niedozwolonym tłem.

KROJE PISMA
– Opis oraz czcionki/czcionek użytych w projekcie. Oraz omówienie dodatkowych czcionek wykorzystywanych w procesie komunikacyjnym marki oraz tych, które

ewentualnie są dopuszczalne.

ALFABET WYKORZYSTANYCH KROJÓW PISMA
– Przedstawienie całego alfabetu wraz z wszystkimi znakami

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
– Często przykładem jest umieszczenie nowego logotypu na samochodach firmowych lub projekt wizytówek firmowych

Wersje rozszerzone Księgi Znaku mogą przekroczyć liczbę stu stron, część rozszerzona księgi znaku to:

DOKUMENTY FIRMOWE
– wizytówki
– papier firmowy
– teczka ofertowa (również z miejscem na wizytówki)
– projekt nadruku na płytę CD, okładka
– projekty na samochody
– koperty
– naklejki

SYSTEM FIRMOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
– oznakowanie budynków firmy (zewnętrznie i wewnętrzne, na bazie dostarczonych zdjęć / wizualizacji)
– przykładowe projekty systemu identyfikacji wizualnej na pojazdach

INNE MATERIAŁY FIRMOWE
– Newsletter
– firmowe gadżety ( trzy projekty na różne gadżety)
– przykładowy projekt folderów
– przykładowy projekt reklamy prasowej

Dobrze zaprojektowana Księga znaku jest efektywnym narzędziem marketingowym, wpływającym na jakość reprodukowania symboliki firmowej. Dobrze odwzorowywane logo firmy to podstawa budowania świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi znaku jest znaczne obniżenie kosztów
produkcji elementów identyfikacji.
Firmy posiadające zapisaną w tej formie dokumentację nie mają kłopotów z utrzymaniem jakości reprodukcji logo, na materiałach informacyjnych i marketingowych.

Wpływa to na skrócenie czasu prac przygotowawczych i projektowych, dzięki czemu personel marketingowy może poświęcać czas na inne działania.