Czym jest księga znaku?

Księga Znaku to spójny i kompletny opis tego, w jaki sposób należy korzystać z naszego znaku graficznego.
Innymi słowy jest to instrukcja obsługi naszej identyfikacji wizualnej.

Jako materiał o charakterze praktycznym, musi być ona czytelna i zrozumiała dla osób nie znających się na grafice. Jako fundament naszego wizerunku, musi być jednoznaczna. Nie znaczy to, że ma ona ograniczać sztywnymi regułami kreację podczas projektowania materiałów reklamowych firmy. Znaczy to, że powinien z niej zawsze wynikać jednoznaczny opis postępowania ze znakiem.

Co znajduje się w księdze znaku?

Zawartość Księgi Znaku definiuje potrzeba oraz oczekiwania klienta.
Potrzeby są zaś bardzo zróżnicowane – wynikające z wielkości firmy, branży w jakiej działa itd.
Może ona mieć różną wielkość, podstawowa Księga Znaku zamyka się w 7 kartach. Typowa Księga Znaku - ta najczęściej u nas zamawiana - to około 20 kart formatu A4. Wersja rozszerzona może przekroczyć nawet 100 kart.

zawartość księgi znaku

Wprowadzenie

Kilka słów wprowadzwnia

Słownik pojęć

Zwięzły i prosty opis wszystkich terminów pojawiających sie w księdze znaku np: "sygnet", "inwersja",
"wersja achromatyczna w kontrze", "PANTON", "HEX"...

Forma podstawowa znaku

Podstawowy opis jego znaczenie, symboliki, historia powstania, odniesienie do charakteru marki. Służy to właściwemu zrozumieniu znaku, którym się posługujemy. Czasami przedstawiony w dwóch wersjach: poziomej oraz pionowej.

Forma rozbudowana znaku

Forma rozbudowan składającego się z sygnetu i logotypu, tekstowego przedstawienia nazwy. Potocznie terminem "logo" nazywany jest także sam sygnet (symbol, znak graficzny). Dodatkowym elementem, coraz chętniej wprowadzanym do logo, bywa hasło firmowe (ang. tagline).

Siatka modułowa

Siatka modułowa jest stosowana na odwzorowaniach znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie użycie znaku w formie elektronicznej jest niemożliwe. Tworzymy moduł "a", aby na jego podstwie określić proporcje budowy znaku.

Pole ochronne

Pole ochronne znaku określa obszar, w którym oprócz znaku nie mogą znajdować się żadne inne elementy graficzne lub typograficzne. Pole znaku określa minimalny obszar wokół znaku, w którym to dany znak ma być użyty. Pole ochronne zbudowane jest na siadce modułowej.

Kolorystyka

Opis kolorystyki znaku jako istotnego czynnika kształtującego tożsamość i sposób postrzegania marki. Tu przedstawiona jest tabela kolorów przydatnych do odwzorowania logotypu w zależności od rodzaju kreacji w jakiej wykorzystamy znak graficzny: CMYK, PANTONE - druk akcydensów oraz materiałów marketingowych.
RGB, HSB, HEX - wszystkie formy kreacji stosowanych na potrzeby internetu oraz materiałów prezentowanych w formie elektornicznej np. podczas prezetacji lub wizualizacji.

Wersja achromatyczna

Achromatyzm to przedstawienie elementu graficznego w postaci tylko dwóch barw - czerni i bieli (jeżeli uznamy czerń i biel za barwy). A więc w odróżnieniu od monochromatyzmu, który zawiera biel, czerń oraz wszystkie barwy przejściowe (odcienie szarości), achromatyzm zawiera tylko dwie barwy - czarną i białą.

Wersja monochromatyczna

Oznacza przedstawienie danego elementu graficznego w odcieniach jednej barwy, najczęściej szarości. Z tego typu monochromatyzmem najczęściej spotykamy się podczas prezentowania komercyjnych typów grafik jak np. logo. Wówczas logo, które w wersji bazowej posiada jakąś barwę (inną niż czarną, białą czy przejścia tonalne między tymi dwiema barwami) musi być również przedstawione w wersji monochromatycznej a więc pozbawione barw, składające się jedynie z odcieni szarości (najczęściej) lub w odcieniach tylko jednej barwy (rzadko).

Wielkości minimalne

Opis skalowania znaku - czyli po prostu minimalne rozmiary, w jakich występować powinno nasze logo, jeśli chcemy zachować jego optymalną czytelność. Dobrą praktyką jest dziś podawanie nie tylko jednostek miary długości jak milimetr, ale także w pikselach, dla zastosowań w sieci.

Niedopuszczalne stosowanie znaku

Przykłady wszelkich innych form edycji jak: transformacja, odbicie lustrzane, obrót, zmiana kolorów lub umieszczenie innych elemntów w strefie pola ochronnego - czyli form niedopuszczalnych.

Zasady stosowania zmnaku z tłem

Przykłady niedopuszczalnych zastosowań danego logotypu z niedozwolonym tłem.

Kroje pisma

Opis oraz czcionki/czcionek użytych w projekcie. Oraz omówienie dodatkowych czcionek wykorzystwyanych w procesie komunikacyjnym marki oraz tych, które ewentualnie są dopuszczalne.

Alfabet wykorzystanych krojów pisma

Przedstawienie całego alfabetu wraz z wszystkimi znakami.

Przykładowe zastosowania

Często przykładem jest umieszczenie nowego lotypu na samochodach firmowych lub projekt wizytówek firmowych.

Wersja rozszerzona Księgi Znaku to ponadto:

DOKUMENTY FIRMOWE

- wizytówki
- papier firmowy
- teczka ofertowa (również z miejscem na wizytówki)
- projekt nadruku na płytę CD, okładka
- projekty na samochody
- koperty
- naklejki

SYSTEM FIRMOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

- oznakowanie budynków firmy (zewnętrznie i wewnętrzne, na bazie dostarczonych zdjęć / wizualizacji)
- przykładowe projekty systemu identyfikacji wizualnej na pojazdach

INNE MATERIAŁY FIRMOWE

- Newsletter
- firmowe gadżety ( trzy projekty na różne gadżety)
- przykładowy projekt folderów
- przykładowy projekt reklamy prasowejZawartość wersji podstawowej Księgi Znaku:


- Opis znaczenia logo lub logotypu
- Opis budowy logo lub logotypu
- Kolorystykę
- Pole ochronne wokół logo
- Warianty logotypu, wersje monochromatyczna i achromatyczne
- Zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości
- Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.


Dobrze zaprojektowana Księga Znaku jest efektywnym narzędziem marketingowym, wpływającym na jakość reprodukowania symboliki firmowej.
Dobrze odwzorowywane logo firmy to podstawa budowania świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi znaku jest znaczne obniżenie kosztów produkcji elementów identyfikacji.
Firmy posiadające zapisaną w tej formie dokumentację nie mają kłopotów z utrzymaniem jakości reprodukcji logo, na materiałach informacyjnych i marketingowych. Wpływa to na skrócenie czasu prac przygotowawczych i projektowych, dzięki czemu personel marketingowy może poświęcać czas na inne działania.