layout – szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny strony www

Znamy dwa znaczenia słowa layout.

layout – szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny strony publikacji w DTP
layout – szablon stron internetowych

Layout (interfejs strony internetowej) – jest elementem konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd (kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki) i rozmieszczenie elementów (treści) na stronie. W fazie projektowej może mieć postać pliku graficznego prezentującego zakładany styl. Layout może zostać wykonany w różnych technologiach (np. SWF, HTML, CSS). Modyfikacja layoutu strony nie implikuje ingerencji w jej treść.

W przypadku wielu popularnych systemów zarządzania treścią layout jest generowany w oparciu o tzw. skórki (ang. themes, skins). Jest to kolekcja plików, zawierających elementy wystroju oraz instrukcje dla systemu odnośnie ich obróbki i składania.

Pojęcie layout do projektowania stron internetowych zostało przejęte z DTP - projektowania i składu publikacji. W większości przypadków układ graficzny, kolorystyka a przede wszystkim zastosowanie logotypów powinno być spójne dla wszystkich produktów i form materiałów informacyjnych dotyczących jednej osoby, firmy czy organizacji. Wspólny, łatwo rozpoznawalny i identyfikowany z daną firmą (osobą, organizacją) szablon graficzny umożliwia szybkie i efektywne rozpoznanie przez odbiorcę - konsumenta np. jego firmowej marki, produktu czy strony internetowej