Naszą współpracę z klientami dzielimy na 4 etapy:


(profesjonalne projekty graficzne)

ETAP 1

Ustalanie szczegółów.
Ustalimy dogodne warunki naszej przyszłej współpracy i zgromadzimy niezbędne materiały oraz informacje.(projekty graficzne)

ETAP 2

Podpisanie umowy
Przygotowanie szczegółowej umowy, gdającej gwarancję szybkiego bezproblemowego wykonania dla Państwa zlecenia.
Po podpisaniu umowy następuje wpłata zaliczki (25%).(projekty graficzne realizacja)

ETAP 3

Realizacja prac.
To najistotniejszy etap zlecenie to na tym etapie następuje najintensywniejsza praca intensywna na projektem, może to być projekt graficzny strony, wraz z ewentualnymi korektami, , programowanie, tworzenie tekstów, płatność cząstkowa (25%).(projekty graficzne Gdańsk)

ETAP 4

Finalizacja projektu.
Po zakończeniu prac przekazujemy Klientowi pliki projektu. Klientów zamawiających strony oparte o CMS obejmujemy bezpłatną opieką techniczną oraz gwarancją bezbłędnego działania.

Jeśli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania - chętnie na nie odpowiemy.