joomla - System zarządzania treścią

Joomla uznawana jest za nieco bardziej zaawansowany system, choć także z nią użytkownik poradzi sobie po krótkim przeszkoleniu. Model działania przypomina pracę w Microsoft Word. Oba systemy są wciąż rozwijane oraz w pełni darmowe.

Słowo "joomla" z języku suahili oznacza wspólnie, razem. Moim zdaniem nie można było chyba lepiej trafić. Wspólnie, programiści i użytkownicy dokładają starań, aby każde nowe wydanie tego CMS`a było coraz lepsze.
W języku polskim przyjęła się nazwa "jomla" lub czytana z angielskiego "dżumla", i choć samo słowo "joomla" jest nieodmienne, to Polacy odmieniają je, traktując jako wyraz żeński.

histora

Chociaż powstanie tego systemu zarządzania treścią wiąże sie z rokiem 2005 to jednak historia jest o wiele dłuższa i siega roku 2001. W tym roku roku na SourceForge udostpniono na warunkach licencji GNU GPL przez australijską firmę Miro. W 2005 roku Miro podjęło jednak kroki, które zmierzały do ograniczenia wolności prac na Mambo i korzystania z Mambo.
Decyzja Roba Castleya przerosła wszelkie oczekiwania. W przeciągu zaledwie kilku tygodni program został wzbogacony o nowe możliwości, przy czym były to przede wszystkim funkcje, jakich oczekiwali klienci.

Wkrótce wokół projektu skupiła się ogromna rzesza pasjonatów z całego świata. Programistów i zwykłych użytkowników. Wszyscy, każdy na swój sposób, włączali się w prace nad rozwojem programu.

Niepodważalny jest wkład w rozwój Mambo projektantów z centrum rozwoju. W gronie twórców znaleźli się: Robert Castley, Phil Taylor, Ron Bakker, Steen Rabol, James Logan, Andrew Eddie, Rey Gigataras, Emir Sakic, Alex Kempkens, Andy Miller, Mitch Pirtle, Tim Broeker, Nick Desi-gner, Michelle Bisson, Brian Teeman, Andy Stewart, Peter Koch, Levis Bisson.

Ale w równej mierze do rozwoju projektu przyczynili się rozsiani po całym świecie twórcy rozszerzeń – komponentów, modułów, szablonów i różnych dodatków oraz międzynarodowa społeczność użytkowników, odkrywających błędy i usterki, zgłaszających swe oczekiwania, sugestie, udoskonalenia.


W ciągu dwu lat ze stosunkowo prymitywnego rozwiązania w wyniku zbiorowego wysiłku wszystkich, i projektantów z centrum rozwoju, i projektantów rozszerzeń, i użytkowników Mambo stał się jednym z najlepszych projektów wolnego oprogramowania, gwiazdą wśród innych programów, zyskując najwyższe uznanie, wyrażające się przyznanymi nagrodami:

Best Free Software Project of the Year w 2004 roku przez Linux Format Magazine,
Best Linux or Open Source Software w 2004 roku przez LinuxUser & Developer,
Best Open Source Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, Boston,
Best of Show - Total Industry Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, Boston,
Best Open Source Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, San Francisco,

Wiosną 2005 roku Miro Construct Pty Ltd. [aktualnie witryna pod adresem http://ricestudios.com.au/] zapowiedziało działania mające zapewnić projektowi dalszy rozwój na zasadach… biznesowych. Gwarancją miała być fundacja, której Miro planowało przekazać swoje prawa własności do projektu i jego nazwy. Zamysł wzbudził wewnętrzny spór, ale nic nie zapowiadało wakacyjnych wydarzeń 2005 roku.

10 sierpnia ogoszono utworzenie The Mambo Foundation [http://mambo-foundation.org/] z szefami Miro w zarzdzie, ale bez przedstawiciela zespou projektantów. Nie stao miejsca dla adnego twórcy, nawet dla lidera zespołu. Tę decyzję, jak i ogłoszone wraz z nią zamiary, programiści odczytali jako nie pozostawiający wątpliwości zamach na wolność programu i swobodę jego rozwijania.

Mimo to próbowano jednak dojść do porozumienia. Kompromis nie został jednak zawarty.

Wobec nieudanych prób porozumienia z Miro zespół projektantów zdecydował się na rozwiązanie ryzykowne: zdecydował się odejść z Miro Ltd, pozostawić dotychczas rozwijany projekt swojemu losowi, a na podstawie samego kodu zainicjować nową linię rozwojową projektu. Wszystko zależało od użytkowników, sympatyków i tłumaczy.

17 sierpnia na nowej witrynie – OpenSourceMatters – liderzy projektu z A. Eddie, na czele wydali krótkie, ale historyczne oświadczenie. Poinformowali w nim, że praca nad projektem będzie kontynuowana oraz że z pomocą Software Freedom Law Center (Centrum ds. Wolności Oprogramowania) zapewniony zostanie projektowi swobodny, oparty na zasadach Open Source, rozwój.

Nie znamy i zapewne nie poznamy nigdy wszystkich okoliczności tej dramatycznej decyzji. Faktem jest, że spotkała się ona z powszechnym poparciem projektantów i społeczności użytkowników z całego świata. Swoje zaangażowanie wyrazili tysiącami maili oraz wypowiedziami na założonym błyskawicznie forum dyskusyjnym OpenSourceMatters.

W ciągu niespełna trzech tygodni większość projektantów związanych dotychczas z Mambo skupiła się wokół zespołu liderów i wokół nowego projektu.

Narodziny Joomla!
1 września 2005 roku ogłoszono narodziny Joomla!. Lider projektu, Andrew Eddie zapowiedział pierwsze wydanie Joomla! 1.0.0 w nowym kształcie i pod nową marką: To nadchodzące wydanie będzie dniem radości dla każdego – mówił podczas uroczystości – Oznaczać będzie kontynuację jednego z najlepszych systemów Open Source bez komercyjnych obciążeń czy interwencji. Tuż po ustaleniu nazwy nowego projektu przekazano ją pocztą elektroniczną wszystkim wydawcom witryn, którzy zdecydowali się odejść z Mambo i wspierać nowy projekt. W efekcie niemal równocześnie z udostępnioną podczas otwarcia oficjalną stroną projektu – www.joomla.org – w Internecie pojawiły się dziesiątki przemianowanych lub nowych witryn narodowych.

7 września ogłoszono konkurs na logo nowego projektu. Projekty przedstawiano na oficjalnym forum Joomla. Wyboru dokonała społeczność użytkowników. Głosowanie zakończyło się o północy z 19 na 20 września. Uznanie zyskał projekt Alana Urquharta.

16 września opublikowano pierwsze wydanie Joomla! oznaczone numerem 1.0.0. Zgodnie z zapowiedzią było to poprawione wydanie Mambo 4.5.2 z przepracowanym kodem i łatkami bezpieczeństwa.

Już w niespełna w miesiąc od pierwszego wydania, w październiku, podczas podczas Linux & Open Source Awards w Londynie Joomla! wygrał w kategorii: Best Linux/Open Source Project („Najlepszy projekt Linux/Open Source”).

Rok później Joomla! został zaliczony do grona 50 najbardziej wartościowych projektów Open Source na świecie, zajmując poczesne miejsce, wśród największych sław, takich jak: Linux, Apache, PHP czy Firefox.

Wobec utraty prawie całej społeczności twórców i użytkowników Mambo Foundation zapewne z ogromnym wsparciem Miro Ltd. przeprowadziło w obronie swej marki intensywną kampanię promocyjną. Odnowiono w krótkim czasie oficjalne serwisy Mambo. Poprawiono funkcjonalność składnicy projektów – MamboXChange (już nie istnieje). Nie zmieniono również warunków licencjonowania Mambo - kolejne wydania ukazały się na warunkach licencji GNU GPL. Można więc rzec, że Joomla! obronił wolność Mambo.

Ale działania te niewiele były już w stanie zmienić. Zainteresowanie Mambo systematycznie wygasało, natomiast Joomla! rozwijał się dynamicznie. Mambo utraciło największą siłę rozwoju – społeczność projektantów, tłumaczy i dystrybutorów, jak również użytkowników, którzy aktualizowali swoje witryny kolejnymi, coraz doskonalszymi wydaniami Joomla!.

W ciągu pierwszego roku opublikowano ich 11. prace nad rozwojem Joomla 1.0 dobiegły końca w grudniu 2006, kiedy to opublikowano wydanie 1.0.12 ogłoszone jako ostatnie w tej linii rozwojowej. Ale w ciągu następnego roku pojawiły się jednak jeszcze trzy udoskonalone wydania, w efekcie czego rozwój linii 1.0 został zakończony w lutym 2008 roku wydaniem Joomla 1.0.15.

W międzyczasie trwały intensywne prace nad kolejnym unowocześnionym, zmienionym wcieleniem programu. W listopadzie 2006 roku opublikowano wersję alfa Joomla 1.5, a 14 miesięcy później, w styczniu 2008 roku, po serii wydań kandydujących, wydanie stabilne 1.5.0 przebudowane w stosunku do Joomla 1.0 na tyle, że można mówić o całkowicie nowym rozwiązaniu.

Żywotności i dynamiki rozwoju Joomla! dowodzi jeszcze i drugi znamienny fakt – w drugim roku istnienia użytkownicy Joomla! mogli korzystać z blisko 2000 rozszerzeń udostępnionych przez programistów z całego świata oraz licznymi zmodyfikowanymi dystrybucjami – Joomla Accessible (a8eJoomla), Joomla International Edition czy J!Ext.

W efekcie mamy dwa odrębne projekty: Mambo i Joomla! wyrosłe ze wspólnego korzenia. Podobieństwa i różnice

Oba projekty wydawano na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej. Oba projekty oparte były na tych samych podstawowych założeniach. Liderzy obu projektów podkreślali swe przywiązanie do idei wolnego oprogramowania.

Ale po wydarczeniach sierpnia 2005 roku były to już dwa różne, odrębne programy, rozwijane niezależnie od siebie.

Próby utrzymania Mambo trwały jeszcze przez jakiś czas. Ostatnie wydanie mialo miejsce w 2008 roku (Mambo 4.6.5), po czym projekt uwiądł.

Jommla!, przeciwnie, rozwija się nadal. W styczniu 2011 roku ukazało się wydanie 1.6.0 inaugurujące kolejną, trzecią już linię rozwojową Joomla!, oznaczaną aktualnie numerem 2.5.x. We wrześniu 2012 roku opublikowano wydanie 3.0.0, które zapoczątkowało następną wersję Joomla! Jej wydanie finalne planowane jest na wiosnę 2014 roku.

Najpopularniejsze CMS-y na świecie

  • (CMS Content Management Systems)WordPress

  • (CMS Content Management Systems)Drupal

  • (CMS Content Management Systems)ModX

  • (CMS Content Management Systems)TextPattern

  • (CMS Content Management Systems)RefineryCMS

  • (CMS Content Management Systems)Concrete5

  • (CMS Content Management Systems)DotNetNuke

  • (CMS Content Management Systems)Umbraco

  • (CMS Content Management Systems)TinyCMS

  • (CMS Content Management Systems)Conclusion

  • podsumowanie

   Dlaczego musisz posiadać system zarządzania treścią?

   System zarządzania treścią oferuje wiele korzyści, których wpływ jest odczuwalny daleko poza Twoim zespołem, zajmującym się obsługą strony internetowej. Pozwala na sprawną komunikację z klientami oraz lepszą wymianę informacji. To zwiększa satysfakcję Twoich klientów. Posiadając system zarządzania treścią możesz zwiększyć satysfakcję swoich klientów. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, treści, które chcesz promować, są dostępne w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu, co znacząco wpływa na realizację Twoich celów biznesowych.

   autor: Danuta Leszczyńska