identyfikacja firmy

Wizerunek można zdefiniować jako postępowe i aktywne zarządzanie wszystkimi aktywami firmy, tworzenie informacji, czym jest, jak się zmienia i dokąd zmierza, oraz co wyróżnia ją od innych organizacji o podobnym profilu działalności. Dobry wizerunek prezentuje firmę dostawcom, klientom, konkurentom, lokalnej społeczności (całemu otoczeniu i wszystkim interesariuszom). Łatwo zauważamy, że są firmy, które bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Zauważymy też, że otoczenie jest lepiej nastawione do firm wyróżniających się na rynku. Identyfikacja wizualna pomaga lansować wizerunek rynkowy marki i firmy.

Identyfikacja wizualna firmy prezentuje markę za pomocą różnych form komunikacji: stosowanej przez firmę nazwy, logo, symboliki, kolorystyki, oznakowania produktów i materiałów informacyjnych o produktach, oznakowanie budynków, czy w końcu stronę internetową. Identyfikacja wizualna, poprzez powielanie oznakowania buduje znajomości firmy oraz jej oferty. Jeszcze silniejszy efekt osiąga się dzięki kontroli spójności wszystkich elementów identyfikujących firmę. Na kompletny system Corporate Identity składają się: identyfikacja werbalna (nazwa, slogan firmowy, hasła), identyfikacja wizualna (logo oraz jego zastosowanie) oraz komunikacja firmy. Wszystkie te trzy rodzaje elementów kształtujących wizerunek muszą być ze sobą we wzajemnej relacji i interakcji. Identyfikacja wizualna, gdy jest spójna ze wszystkimi elementami prezentacji i komunikacji marki, podnosi efektywność działań marketingowych, zwiększa świadomość marki i lepiej prezentuje ofertę firmy. Identyfikacja wizualna – logo firmy

Logo przedsiębiorstwa, podobnie jak nazwa marketingowa, to strategiczny element identyfikacji przedsiębiorstwa. Identyfikacja wizualna opiera sie na logo firmy. Logo firmy pełnią funkcje herbów i godeł XXI wieku, służą identyfikacji i wyróżnianiu firm i przedsiębiorstw. Są także odwzorowaniem aspiracji firmy, jej pozycji na rynku oraz nośnikiem podstawowych komunikatów marketingowych. Marki stanowią coraz bardziej znaczącą część wartości przedsiębiorstw. Identyfikacja wizualna, która lansuje logo i markę, ma na to znaczący wpływ. Znaczenie nazwy i logo przedsiębiorstwa w strukturze majątku firm najlepiej obrazuje fakt, iż wartość najbardziej uznanych marek niejednokrotnie przewyższa wartości księgowe i materialne w firmie. Aby tak było, logo przedsiębiorstwa i jej nazwa muszą być chronione prawnie, a firma musi posiadać wszystkie dokumenty związane z prawami własności. Przykładem może tu być marka Apple, której wartość marki zdecydowanie przewyższa wartość aktywów materialnych. Nadgryzione jabłuszko, jako logo firmy, jest unikalnym symbolem firmowym i wzorcem. Identyfikacja wizualna tej marki, dzięki prostocie logo i jakości wzornictwa przemysłowego jest jednym z najważniejszych składowych wizerunku tej marki.

Identyfikacja wizualna – kolory i kolorystyka.

Identyfikacja wizualna obejmuje projekty logo firmy w formie znaków graficznych oraz jego zastosowanie do oznakowania elementów działania firmy. Bardzo ważnym elementem identyfikującym firmę jest kolorystyka. Kolory często kojarzymy z konkretnymi markami. Kolor czerwony to Coca-Cola, żółty to DHL, pomarańczowy to Orange, jasno zielony to Android. Kolory stały się integralnym elementem prezentacji tych marek. Nie da się ich pomylić, a w wielu wypadkach kolor może być zarezerwowany dla firmy w całej branży. Taki status ma fioletowy na rynku słodyczy, na który monopol patentowy uzyskała Milka. Dobór odpowiednich kolorów do kształtu logo i znaku graficznego ułatwia jego przyswojenie i zapamiętanie przez odbiorcę. Ponadto, instytucje zajmujące się określoną działalnością mogą tę aktywność podkreślić za pomocą barw. Na przykład identyfikacja wizualna organizacji koncentrujących się na ochronie środowiska zawiera w swoim logo zazwyczaj barwy “ekologiczne”, takie jak: zielony, żółty, brązowy. Identyfikacja wizualna nie istnieje bez koloru.

Identyfikacja wizualna – wzorce i standardy.

Identyfikacja wizualna zebrana jest w standardy w jednym dokumencie. Księga systemu identyfikacji wizualnej to kompletny podręcznik zawierający zasady budowy i stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy. Księga Identyfikacji Wizualnej to katalog wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania logo firmowego, znaków towarowych, graficznych oznaczeń marek. Zawiera wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej (nazwy, logo, znaków towarowych), stosowanych kolorów i typografii firmowej. Księga identyfikacji jest wewnętrznym dokumentem katalogującym projekty oznakowania wszystkich nośników identyfikacji, opakowań produktów, materiałów reklamowych. Rozbudowane księgi identyfikacji zawierają ponadto katalogi zdjęć, opisy technologii produkcji nośników identyfikacji, formularze zamówień, procedury realizacji prac. Zawarte w księdze identyfikacji wytyczne powinny obejmować komplet materiałów i nośników oznakowujących działania firmy. Papeterie, tablice dojazdowe, oznakowanie placówek, pojazdy firmowe, projekty gadżetów i upominków, ubrania pracownicze, materiały biurowe, to tylko niektóre grupy elementów opisane w księdze. W przypadku dużych systemów identyfikacja wizualna podzielona jest na części grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Identyfikacja wizualna zawierać może bardzo szczegółowe informacje. Integralną częścią jest księga znaku, definiująca nazewnictwo firmy oraz budowę zasady stosowania logo firmy.

Identyfikacja wizualna zapisana w formie księgi, może mieć formę multimedialnej instrukcji z zapisem standardów i wzorców, opisem technologii oraz procedur produkcji. Dokumentacja taka skupia w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i zasadach jego zastosowania do oznakowania firmy. Efektem konsekwentnego stosowania księgi systemu identyfikacji wizualnej jest jakość materiałów prezentujących firmę, niższe koszty ich produkcji, spójny wizerunek firmy a co za tym idzie rosnąca świadomość marki i jakość wizerunku firmy.

Identyfikacja wizualna – wnioski i zalecenia

Identyfikacja wizualna firmy powinna być dostosowana do strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Firma, jeżeli aspiruje do zajęcia silnej pozycji na rynku, potrzebuje wysokiej świadomości i wyróżniającego od konkurentów wizerunku. Wysoka świadomość marki to więcej klientów, dobra reputacja to dobre ceny, przewaga wizerunkowa to wzrost sprzedaży. Słaby, mało charakterystyczny wizerunek, nie wspiera działań rynkowych firmy, a często może hamować ich rozwój. Identyfikacja wizualna, jako element kształtowania wizerunku, jest pierwszym, podstawowym i niezbędnym elementem budowania wizerunku. Identyfikacja wizualna nie jest więc li tylko graficznym oznakowaniem firmy.

autor: Danuta Leszczyńska